Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Hlavní město otestuje elektromobily v projektu „Praha elektromobilní“

elektrovozidlo
Návrh pilotního projektu „Praha elektromobilní“ v roce 2011 schválila městská rada. Byl připraven za základě „Studie proveditelnosti elektromobility v podmínkách HMP“  zpracované pro hlavní město v loňském roce. Usnesení rady zahrnuje schválení organizačního i finančního zajištění projektu. Koordinací projektu byla radou pověřena předsedkyně Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy Andrea Vlásenková.


„Cílem projektu je posoudit možnosti nasazení elektromobilů v rámci běžné agendy hlavního města Prahy, městských částí, příspěvkových a městských organizací. Zároveň získat relevantní data z provozu hlavních druhů elektromobilů a vyhodnotit jejich ekonomičnost a ekologičnost z pohledu života v metropoli. Výsledky nám pomohou i při rozhodování o budoucí podpoře elektromobility v Praze a vypracování dopravní strategie. Projekt je otevřen všem, mohou se přihlásit i privátní subjekty. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří považují bezemisní dopravu za příspěvek ke zlepšení životního prostředí v našem hlavním městě,“ uvedl první náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina. 

Zájem o zařazení do tohoto projektu projevila zatím dvacítka městských částí a přibližně 15 organizací s majetkovým podílem města.

V rámci pilotního provozu v letošním roce je navrženo zprovoznit na území Prahy 22 dobíjecích stanic pro elektromobily – 15 veřejných a 7 neveřejných. Jejich umístění již bylo vytipováno. Rozpočtové náklady projektu na letošní rok představují 5 miliónů korun na investice (nákup různých druhů elektrovozidel) a 5 miliónů korun na provoz systému a propagaci.

„Projekt bychom chtěli nastartovat akcí Týden udržitelné energie v období od 9. do 17. dubna, který se v Praze bude konat poprvé,“ informovala předsedkyně výboru pro životní prostředí zastupitelstva a koordinátora projektu Andrea Vlásenková.

V souvislosti s projektem Praha elektromobilní schválili radní také znění Memoranda o jednotném postupu mezi hl. m. Prahou a energetickými společnostmi, které za město podepíše primátor Bohuslav Svoboda a jeho první náměstek Karel Březina.

REKLAMA
REKLAMA