Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Fotovoltaika nákladná jako atom

fotovoltaika
Nejméně 8000 korun dosáhly v přepočtu na jednoho obyvatele Česka dosavadní investice do tuzemské solární energetiky. Podle konzervativních odhadů překročí 80 miliard korun, zřejmě však zdolají stomiliardovou hranici.

Vyplývá to z údajů Energetického regulačního úřadu o výkonu dosud připojených fotovoltaických zdrojů, jenž už překročil 1000 MW, a ceny za jeden megawatt pohybující se kolem 80 miliónů korun.

Za tyto solární miliardy by bylo možno postavit uhelné elektrárny o výkonu až 2500 MW či plynové o kapacitě přes 3000 MW nebo jaderné bloky o stejném výkonu jako tuzemské fotovoltaické parky. V provozu jsou však jen zhruba tisíc hodin ročně, kdežto uhelné, plynové či jaderné nejméně šestkrát déle.

Nejnovější analýza nákladů na výrobu elektřiny vypracovaná Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) dochází k závěru, že jaderná elektřina je i přes počátečný velmi vysoké náklady levnější než větrná. Na 215 dolarů za megawatthodinu, tedy třikrát dráže než ostatní sledované zdroje, přijde fotovoltaická.

Výstavba většiny uhelných elektráren trvá zhruba čtyři roky, kdežto u plynových nepřekračuje tři roky. Vyrobená megawatthodina z nich však stojí od 67 dolarů v Austrálii až po 105 dolarů v Itálii při pětiprocentní a 76, respektive 120 dolarů při desetiprocentní diskontní sazbě. Na konečné ceně proudu se náklady na palivo podílejí nejméně dvěma třetinami, konstatuje IEA. Výkupní cena za solární elektřinu převyšuje u nás nyní 12 tisíc Kč (600 dolarů), od příštího roku se sníží na polovinu.

Další informace:
Roční hrubá výroba elektřiny činila v roce 2009 v Česku 82 miliard kWh, uvádí Energetický regulační úřad. Solární elektrárny o výkonu 1000 MW dodají do sítě za rok miliardu kWh. Kapacita větrných zdrojů v Česku dosáhla koncem letošního září 180 MW a větrníky za devět měsíců dodaly podle ERÚ do sítě 231 miliónů kWh.

Náklady a cena proudu z obnovitelných zdrojů (v USD)
Investice na 1 kW    Cena za 1 MWh
Diskont 5 %    Diskont 10 %
Větrníky    1900-3700
na pevnině*        48 (USA)-163 (Švýcarsko)    70 (USA)-234 (Švýcarsko)
na moři**        101 (USA)-188 (Belgie)    146 (USA)-261 (Belgie)
Fotovoltaika***        215    333

* roční vytížení 21 až 41 %
** roční vytížení 34 až 43 %
*** roční vytížení 10 až 25 %

Pramen: IEA

REKLAMA