Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Nové české PST transformátory regulují toky elektrické energie z Německa

cena energie

Provozovatel české přenosové soustavy, společnost ČEPS, uvedl v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers). Spuštěny byly ve dvou fázích – na začátku ledna a minulý týden v pátek. Na jedné ze dvou propojovacích linek s východní částí Německa tak mohou od 13. ledna dispečeři lépe regulovat toky elektrické energie a udržovat je v bezpečných mezích. Spuštění obdobných strojů v rozvodně Röhrsdorf předpokládá tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, ve druhé polovině letošního roku.

REKLAMA

Ke zprovoznění dvou ze čtyř strojů společnost ČEPS přistoupila vzhledem ke zpožděné dodávce čtvrtého transformátoru. Českou a německou rozvodnu propojují dvě 400 kV vedení. Na každém z nich budou zapojeny paralelně dva PST transformátory.

„Zprovoznění prvních dvou PST transformátorů spolu s operativními změnami zapojení přispěje k bezpečnému provozu přenosové soustavy,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Optimální schéma zapojení je připravováno na každý den podle konkrétních podmínek v přenosové soustavě.

„Současné zprovoznění dvou strojů není tak účinné jako finální nasazení všech čtyř transformátorů. I přesto ale pomáhá udržovat toky na bezpečné úrovni a přispívá k minimalizaci využití nákladných nápravných opatření,“ dodává Kalina.

Čtvrtý stroj byl v italském výrobním závodě společnosti TAMINI po zjištěné poruše opraven a na konci loňského roku prošel úspěšně přejímacími zkouškami. V průběhu února by měl být dopraven do rozvodny Hradec u Kadaně. Samotný transport trvá zhruba měsíc. Potenciálním ohrožením při přepravě jsou extrémní klimatické podmínky, konkrétně venkovní teplota pod -20 °C, a splavnost řeky Labe. Samotná montáž strojů a jejich odzkoušení přímo v rozvodně zabere další minimálně dva měsíce. Poslední dva PST transformátory by tak mohly být zprovozněny do poloviny letošního roku.

„Zahájení provozu PST transformátorů v rozvodně Hradec u Kadaně umožní aktivní regulaci toků elektrického výkonu na česko-německém profilu. Po uvedení do provozu dalších dvou PST transformátorů v německé rozvodně Röhrsdorf, což 50Hertz plánuje na druhou polovinu roku 2017, bude tento koordinovaný investiční projekt mezi ČEPS a 50Hertz dokončen,“ uvádí Dirk Biermann, provozní ředitel společnosti 50Hertz.

Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Zjednodušeně řečeno, představíme-li si přenosovou soustavu jako nádrž s mnoha přítoky a výpustěmi, funguje PST jako ventil, který omezí, resp. zvýší průtok danou výpustí. Omezení toku na jednom vedení způsobí přerozdělení toků v celé propojené soustavě. A protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na jiná, méně zatížená vedení, čímž se eliminuje možné přetížení přenosové sítě.

Nastavení regulačních parametrů PST transformátorů je koordinováno se zahraničními partnery v rámci přípravy provozu s primárním cílem zajistit spolehlivost elektrizačních soustav v celém regionu střední Evropy. Koordinace provozu je prováděna s využitím regionálního centra TSCNET, společnosti 13 evropských provozovatelů přenosových sítí. Provozování našich PST transformátorů s obdobnými na německo-polské hranici významně sníží náklady na případná nápravná opatření, zejména na mezinárodní redispečinky.

Vysoké neplánované toky mezi severním Německem a jeho sousedními státy - Českem a Polskem – představují hrozbu pro bezpečný provoz přenosových soustav. Nápravná opatření, která pro udržení spolehlivosti musejí v takových případech jednotliví provozovatelé sítí učinit, mohou být a často také jsou vysoce nákladná. Kromě toho mají přetoky negativní vliv i na mezinárodní obchod s elektřinou. Z bezpečnostního hlediska je totiž nutné vyčlenit část přeshraničních přenosových kapacit právě pro případ neplánovaných toků. Po zprovoznění všech čtyř PST transformátorů tak bude možné uvolněné kapacity využít pro realizaci obchodů s elektřinou.

REKLAMA