Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

S bioodpadem můžete do všech jihlavských sběrných dvorů

bioodpad

Větve, listí, trávu a další biologicky rozložitelné odpady mohou obyvatelé Jihlavy nově ukládat ve všech sběrných dvorech do speciálních velkoobjemových kontejnerů. Novinku zavádí od 1. března 2012 Služby města Jihlavy ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy. Odpady mohou být pouze rostlinného původu, především se jedná o větve, listí a trávu. Odpad nesmí obsahovat žádné nežádoucí příměsi, jako jsou plasty, kovy, nebezpečné odpady a jiné nerozložitelné komodity.

REKLAMA

Vytříděný bioodpad bude dále zpracován na kompostárně Henčov do podoby certifikovaného hnojiva.Občané Jihlavy měli celý rok 2011 možnost odkládat bioodpady pouze na sběrném dvoře v Rantířovské ulici. Přesto za uvedené období bylo na sběrném dvoře uloženo více než 45 tun biologicky rozložitelných odpadů, které by jinak bez užitku skončily ve skládce komunálních odpadů. 

Další možností, kdy se občané mohou zbavit bioodpadů, jsou pravidelné jarní a podzimní sobotní mobilní svozy odpadů z ulic města. Na vytipovaných stanovištích umisťuje  SMJ na objednávku města speciální kontejnery na bioodpady a pracovníci společnosti dohlíží na čistotu. Výsledkem této práce bylo v roce 2011 vytřídění takřka 51 tun biologického materiálu.

 


 

Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Facebook energytv.cz

REKLAMA