Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Voda

Moderní vodárny umí nejen dobrou vodu, ale i napojit stromy a zvěř a odrazit pirátský útok

vodne stocne cenaStředočechům teče z kohoutků  špičková pitná voda. A co víc – každý  z nich si může on-line ověřit, jak kvalitní vodu pije. Umožňuje to mapová aplikace na webu Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). 


SVAS dodávají pitnou vodu pro 285 000 obyvatel okresů Kladno, Mělník, Praha – západ, Praha – východ a také okrajových částí okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Surovou vodu pro další úpravu získávají převážně z velmi kvalitních podzemních zdrojů, bohatých na minerály (Mělnická Vrutice či Liběchov). Výsledná pitná voda je tedy díky minerálům nejen tvrdá, ale hlavně výborně chutná. 

Kvalitu vody nepřetržitě sleduje útvar laboratoří pitných a odpadních vod. Z výsledků jeho dlouhodobé práce vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje jak národním, tak i evropským standardům. 

Majitelem středočeské vodárenské infrastruktury (tzn.  potrubí i  úpraven a  čistíren)  je společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s. SVAS tak ve spolupráci s ní provozují 2 349 km vodovodních řadů, 879 km kanalizačních řadů, 43 čistíren odpadních vod a jednu úpravnu vody. 

Vlastník infrastruktury klade velký důraz na nepřetržitou údržbu a průběžné opravy celé sítě. Aktuálně například probíhá velká oprava shybky přivaděče po řekou Labe. To jsou v podstatě dvě velké trubky, které vedou pod  korytem řeky a přivádí denně 30 milionů litrů vody pro celé Mělnicko a Kladensko. Jde o náročnou stavbu ve velmi nestandardních  podmínkách a vodohospodáři se jí věnují opravdu naplno. 

SVAS si uvědomuje, jak klíčová je v dnešní době i  bezpečnost vody – kvůli nestabilní geopolitické situaci, ale i kvůli klimatickým výkyvům. Proto spustila v rekonstruované nepoužívané věži kladenského vodojemu nejmodernější dispečink, který umí extrémním situacím nejen čelit, ale do jisté míry je i předvídat. Vodohospodáři ve středních Čechách jsou tedy připraveni na sucho i povodně. Součástí high‑tech pracovišť věže je i  centrum kybernetické bezpečnosti, jež dokáže chránit citlivou infrastrukturu i data uživatelů před množícími se útoky digitálních pirátů. 

Ve věži vodojemu lidé najdou i  expozice  o výrobě pitné vody a čištění vod odpadních  a také o životě a přírodě kolem vodních toků. Moderní vodohospodářství znamená totiž i velmi intenzivní ochranu životního prostředí a podporu druhové rozmanitosti biodiverzity. I proto dnes zřizují SVAS například broukoviště a pítka pro zvěř v jímacích územích svých zdrojů vody. Velkou popularitu si rovněž už vydobyly zavlažovací vaky pro stromy. Ve spolupráci s  vlastníkem a samosprávami měst a obcí instaluje SVAS tyto vaky například v Kladně, Kralupech nad Vltavou, Mělníku, Neratovicích a dalších obcích.  

SVAS chce postupně opatřit těmito vaky obecní zeleň všude tam, kde má tento způsob zavlažování smysl.

Informace komise metrologické SOVAK ČR

vodomerDne 10. 5. proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k opatřením proti SARS CoV-2 a nové poznatky v oblasti smartmeterů a smart meteringu.

Číst dál...

Severočeští vodohospodáři dají ze zisku do obnovy majetku téměř půl miliardy

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

Číst dál...

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

vodne stocneZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém červnovém jednání schválilo Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude memorandum projednávat na svém zasedání 24. června 2021.

Číst dál...

Vodohospodáři a města přidali ke stromům další zavlažovací vaky

Kladno zavlazovaci vaky egtv ikonaDalších 350 zavlažovacích vaků instalují Středočeské vodárny a.s. za přímé pomoci starostů ke stromům v ulicích středočeských měst a obcí. Jde o pokračování loňské zkušební akce, kdy se vaky u městské zeleně testovaly.

Číst dál...

REKLAMA