Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Nové smlouvy o připojení fotovoltaických a větrných elektráren až po analýze dopadů

solarni_energie_04
Nové smlouvy o připojení dalších fotovoltaických (FVE) a větrných elektráren (VTE) budou uzavírány až po analýze reálných dopadů jejich výroby na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Upozornilo na to ve čtvrtek České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Zároveň s tím podle sdružení platí, že nové smlouvy o připojení ostatních obnovitelných zdrojů jsou nyní uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav. Vývoj v závěru loňského roku a dynamika připojování už dříve povolených zdrojů podle ČSRES potvrdily jeho dřívější obavy a umocnily hrozbu vyplývající z vyčerpání technických limitů pro připojování těchto zdrojů.

"Jen díky opatřením provozovatelů soustav během loňska byly zatím přenosové a distribuční sítě uchráněny poruch a výpadků. Nebyli jsme tedy svědky žádného rozpadu, žádného blackoutu. Ty soustavy musejí být v každém momentě řiditelné," uvedl předseda správní rady ČSRES Richard Vidlička.

REKLAMA

Výsledky probíhající analýzy dopadů by měly být podle Vidličky známy během letošního září, a to až bude jasné, jak se fotovoltaické elektrárny chovají v období nejintenzivnějšího slunečního svitu. "Je potřeba zdůraznit, že ten boom fotovoltaických elektráren ubírá kapacitu pro ty větrné zdroje. A ty kapacity nelze neustále nafukovat," upozornil Vidlička.

Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem, zejména biomasové a bioplynové elektrárny, jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech Česka. Koncem letošního února činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v České republice celkem 2113 MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy tak byl už v zásadě naplněn. Instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách v ČR koncem února překročil už nyní o více než 200 MW hodnotu vymezenou pro tento druh obnovitelného zdroje do roku 2020 v tzv. Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

"Jsme už na hranici provozovatelnosti soustavy. My za ni neseme odpovědnost. Musí se zajistit, že bude export z České republiky. Vypínat se proto, že bude fotovoltaika, nemůže. My prostě musíme regulovat," upozornil šéf ČEPS, provozovatele přenosové soustavy v Česku, Vladimír Tošovský.

"Náklady v Česku na podporu obnovitelných zdrojů energie za průměrnou dobu životnosti zdroje 20 let pro dosažení cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů se vyšplhají na více než 800 miliard korun, z toho na 600 miliard korun nás vyjdou ty současné a na dalších 200 miliard korun ty další," zdůraznil člen správní rady sdružení Jan Kanta.

Další rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v tuzemsku se podle sdružení bude odvíjet od schválení předložených legislativních návrhů, a to především novely energetického zákona a zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, a také od ukončení platnosti smluv o připojení u nerealizovaných projektů, což umožní odblokování stávající kapacity.

"Detailní analýzou musí projít dopady navýšení instalovaného výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na provoz sítí, a to především z pohledu vlivu na: udržení frekvence, dostatek jalového výkonu při napájení oblasti jen z fotovoltaických elektráren, vyšší harmonické a zkratové výkony," dodal Vidlička.

Potřebná měření s cílem prověřit dopad výroby a provozu FVE a VTE na kvalitu a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy proběhnou od dubna do začátku srpna. "Na základě měření a následně vypracované analýzy bude možné kvalifikovaně posoudit možnosti sítí distribuční soustavy pro další integraci těchto zdrojů. Výsledky představíme veřejnosti v září," řekl Kanta.

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) bylo založeno v roce 1995. Předmětem jeho činnosti jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů. Členy sdružení jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce a provozovatel přenosové soustavy ČR - ČEPS.

zdroj: MEDIAFAX

REKLAMA