Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

VIDEO: Zelená úsporám je v mínusu osm miliard korun, přijímání nových žádostí v nedohlednu

zelena_usporam
Budoucnost aktuálně pozastaveného programu Zelená úsporám není stále jasná, zejména kvůli jeho celkovému deficitu, který dosahuje více než 7,8 miliardy korun. Všechny schválené žádosti však budou vyplaceny, ujistil ve středu ministr životního prostředí (MŽP) Tomáš Chalupa (ODS).


Nedostatek peněz v Zelené úsporám chce Chalupa řešit zastavením podpory na zateplení veřejných budov. Ušetřit tím chce čtyři miliardy korun. Další 1,5 miliardy korun chce získat z národních zdrojů a 1,85 miliardy korun prodejem zbývajících emisních povolenek a dalšími opatřeními. Program by se tak měl ocitnout v ideálním případě v mínusu 517 milionů korun.
"Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je například Operační program životního prostředí," prohlásil ministr.

Opětovné otevření Zelené úsporám je však stále daleko. "Příjímání nových žádostí v této chvíli vůbec nepřichází v úvahu," odmítl ve středu Chalupa rázně nastartování dotačního programu v původní podobě. Nejprve chce podle svých slov vyřešit stávající žádosti o dotace a pak rozhodnout o případném pokračování Zelené úsporám.

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR a zároveň kladenský primátor Dan Jiránek bere rozhodnutí ministra Chalupy na vědomí, ale s podmínkami. "Požadujeme nyní urychlené jednání o tom, kde získat zdroje na uspokojení akutních potřeb měst a obcí zateplovat veřejné budovy a tedy šetřit náklady. Očekáváme, že na tento záměr budou nalezeny zdroje ve výši minimálně dvě miliardy Kč. Rovněž očekáváme, že v případě prodeje dalších emisních povolenek nebo nedočerpání peněz na zateplení soukromých budov, budou uspokojeny alespoň ty nejlepší projekty z řad žadatelů na zateplení budov veřejných," uvedl Jiránek.

REKLAMA

ZELENÁ ÚSPORÁM

Zelená úsporám je rozsáhlý program ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí, který poskytuje dotace pro energetické úspory. Je financován z prostředků získaných z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle Kjótského protokolu. Program poskytuje nevratné dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření k energetickým úsporám rekonstrukci nebo stavbě rodinných nebo bytových domů. Dotace jsou konkrétně poskytovány na zateplení domů, výměnu oken, pořízení rekuperace tepla, výměnu neekologického zdroje vytápění či teplé vody za ekologický (kotle na biomasu, solární kolektory, tepelná čerpadla) a pořízení nového energeticky pasivního domu.


 

Aktuálně SFŽP, který Zelenou úsporám spravuje, přijal 79 093 žádostí o dotaci. Celkem 37 477 žádostí už bylo schváleno, 24 717 žádostí na schválení čeká. Dalších 16 612 žádostí obsahuje chyby a SFŽP vyzve žadatele, aby je opravili. Budou na to mít dva měsíce.

Dotace už mají podle Chalupy jisté schválené žádosti a ty, které jsou před schválením a jsou v pořádku. Doposud proplatili v rámci akce Zelená úsporám žadatelům o dotace více než 4,2 miliardy korun.

Program na zateplování a ekologické vytápění domů trápí nedostatek peněz a přebytek žádostí. V současnosti je program v deficitu 7,8 miliardy korun. Ministr už dříve prohlásil, že na opětovné nastartování Zelené úsporám nemá dostatek financí. Problém ještě zvětšuje odstraňování škod po zemětřesení a tsunami v Japonsku.

Země vycházejícího slunce je totiž největším obchodním partnerem Česka, od kterého nakupuje jednotky AAU podle Kjótského protokolu. Nikdo v současnosti nedokáže říci, zda Japonsko s ohledem na katastrofu přestane jednotky úplně nakupovat nebo jich bude naopak nakupovat víc.

Jednotka AAU je veličina definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 2008 až 2012.

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

zdroj: MEDIAFAX

REKLAMA