Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Historicky první blackout všech čtyř bloků JE Dukovany prověřil její připravenost

dukovany ikonaVe čtvrtek 13. března se v JE Dukovany uskutečnil historicky první blackout (ztráta elektrického napájení), jenž se týkal všech čtyř bloků, při kterém došlo k úplnému odpojení elektrárny od vnější sítě. Šlo sice o cvičení, ale právě jeho průběh poskytl neocenitelné informace pro jeho úspěšné zvládnutí. Akce proběhla ve spolupráci s příslušnými síťovými pracovišti (dispečinky, rozvodnami, vodními elektrárnami). Přínosy těchto cvičení potvrdila již v minulosti mezinárodní mise OSART a zařadila je mezi tři nejvýznamnější dobré praxe na EDU.

Extrémní nárazový vítr, násobení poruch v propojených napěťových soustavách a rostoucí frekvence jsou předzvěstí událostí, které jsou černou můrou pro všechny energetiky. Výchozím stavem je odstavený 3. a 4. blok JE z důvodu provádění prací na společném zařízení. Reaktorové bloky 1 a 2 jsou v provozu na nominálním výkonu, na 2. bloku je zajištěn jeden dieselgenerátor pro plánovanou opravu, napájení vlastní spotřeby je nominální. Rezervní vedení 110 kV ze Slavětic a Sokolnic/Oslavan do EDU jsou v nominálním provozu. Frekvence v elektrizační soustavě dosahuje hodnoty 50,05 Hz.

REKLAMA

Působením silného větru dochází k pádu stožáru rezervního vedení 110 KV, následuje výpadek rozvodny 400 kV Sokolnice. Dochází k dalšímu vypnutí vedení a EDU se nachází v tzv. Ostrovním provozu. Frekvence dosahuje hodnoty 52,57 Hz, což znamená odpojení EDU od soustavy a následný kolaps ostrova na všech vedeních 400, 220 a 110 kV v uzlu Slavětice - Čebín – Sokolnice. Nastává tma, na blokové dozorně houkají sirény a blikají ukazatele ochran a alarmů. Nastává tzv. blackout na všech čtyřech blocích jaderné elektrárny, který je charakterizován jako nadprojektová havárie a směnový inženýr vyhlašuje „Stav nouze“.

V tomto okamžiku přichází chvíle pro ověření chodu dvou plánovaných dieselagregátů AAC DG, díky kterým se postupně daří obnovovat napětí na jednotlivých rozvodnách elektrárny a ukončovat tak beznapěťové stavy na jednotlivých blocích 1,3 a 4. Nové dieselagregáty budou instalovány na základě doporučení výsledků tzv. stresstestů, které hodnotily provoz elektrárny z pohledu vlivu extrémních klimatických podmínek v závěru tohoto roku. Pro lepší procvičení komunikace s vnějšími subjekty je ve scénáři zařazena obnova napětí na 2. bloku EDU z Dalešic a podání záložního napájení z Vranova do Slavětic.

Na průběh celého cvičení dohlíželi inspektoři SÚJB, kteří v Dukovanech provádí oficiální inspekci SÚJB v souladu se zákonem o kontrole, která je zaměřena na ověření plnění požadavků Atomového zákona a jeho prováděcích předpisů. „Na celkové vyhodnocení si musíme počkat, ale už nyní mohu vyjádřit velkou spokojenost s postupem pracovníků blokové dozorny, kteří postupovali v souladu s platnými předpisy a postupy a dodržovali zásady komunikace při řešení mimořádných událostí,“ řekl Zdeněk Witkovský, inspektor SÚJB. Posádku blokové dozorny tvořili Pavel Kadlec - vedoucí reaktorového bloku, Radovan Rottner - operátor primárního okruhu a Jaroslav Horák - operátor sekundárního okruhu.

Cvičení splnilo cíl ověřit novou strategii zohledňující instalaci dvou nových dieselagregátů pro řešení stavu blackout na všech blocích EDU současně, tzv. SBO – Station Black Out a ověřilo, že vyžití nových AAC dieselagregátu přinese zlepšení postupů a zkrácení časů do obnovy při blackoutu nebo jiných poruchách přenosové a distribuční soustavy ČR.

Provoz JE Dukovany dnes ve 14 hod.
1. blok 100% • výkon turbogenerátorů 504 MWe
2. blok 96% • výkon turbogenerátorů 476 MWe
3. blok 0% • výkon turbogenerátorů 0 MWe - plánovaná generální oprava
4. blok 100% • výkon turbogenerátorů 503 MWe


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA