Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

JE Dukovany po 26 dnech s předstihem ukončila odstávku 1. bloku

dukovany ikona

Ve čtvrtek 26. 9.2013 postupně „najely“ obě turbíny prvního bloku JE Dukovany Marie a Alena a ukončily tak odstávku 1. bloku elektrárny Dukovany po 26 dnech s jednodenním předstihem před plánem. Gratulujeme všem zúčastněným na této odstávce, zaměstnancům ČEZ i našim dodavatelům.
Příští odstávka bude na 4. výrobním bloku, začne 1.12.2013 a měla by skončit 4.1.2014 po 35 dnech.

REKLAMA

Odstávka prvního bloku začala v neděli 1. 9.2013. Během ní byla vyměněna 1/5 palivových souborů v reaktoru a byla provedena plánovaná údržba zařízení 1. výrobního bloku a také několik investičních akcí a technických řešení modernizace. 

Jako nejzajímavější z nich bylo pokračování seismického zodolňování 1. výrobního bloku v části v sousedství kontejnmentu bloku, který představuje 4. bariéru těsnosti proti případnému radioaktivnímu úniku. V průběhu odstávky bylo také provedeno seismické zodolnění částí velína – blokové dozorny 1. bloku. Z dalších realizovaných akcí se jednalo o výměnu bezpečnostní kabeláže a revizi vybraných částí hlavních cirkulačních čerpadel apod.

Štěpná řetězová reakce byla opět nastartovaná 25. 9. v 1:15 a o den později v 0:24 po provedení všech potřebných testů fyzikálního spouštění přešel reaktor do energetického provozu a byly provedeny testy energetické části spouštění. První turbína 1. bloku (TG11 Marie) byla přifázována 26. 9. ve 12:12 a druhá turbína bloku (TG12 Alena) o sedm hodin později, v 19:38. Tímto přifázováním obou turbín bloku byla ukončena odstávka plánovaná na 27 dní o den dříve.
Plného výkonu 500MW dosáhne blok dnes v noci.

Provoz bloků dnes 27. 9. 2013 v 9.00 hod.

1. blok 75% cca 300MW – najíždění na výkon
2. blok 100% 502 MW
3. blok 100% 499MW
4. blok 100% 502MW

Od počátku provozu jsme vyrobili 363 miliard KWh, což odpovídá šestileté spotřebě celé ČR.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA