Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Úspory v metrologii přináší profit Skupině ČEZ

dukovany ikona

Nejen úspory, ale také peníze přináší činnost Útvaru metrologie Jaderné elektrárny Dukovany, která provádí kalibrace měřidel pro elektrárny Skupiny ČEZ. Poskytuje své služby také pro externí firmy, pochopitelně za úplatu. Jen v loňském roce tak metrologie přispěla k zisku Skupiny ČEZ částkou 1 164 944 korun. Informoval o tom mluvčí společnosti ČEZ Jiří Bezděk.

REKLAMA

Útvar metrologie provádí kalibrace pro externí firmy, a to i ze zahraničí. Pravidelně se tak provádí kalibrace pro více než osmdesát firem. Z množství všech provedených kalibrací za rok tvoří kalibrace pro zcela cizí subjekty cca 5 %. V rámci jaderných elektráren se touto činností zabývá akreditovaná kalibrační laboratoř (AKL 2245), která je na své kalibrační činnosti akreditována Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), národním akreditačním orgánem České republiky. To znamená, že kalibrační laboratoř je způsobilá provádět kalibrace dle požadavků mezinárodně uznávaných dokumentů. Jinak řečeno, uživatelé služeb mají jistotu, že naší laboratoří vystavený kalibrační list byl vydán důvěryhodným a mezinárodně uznávaným subjektem, jehož výsledky jsou akceptovány většinou států světa. Námi provedená kalibrace a následně vystavený kalibrační list je tedy uznatelný např. v Austráli.

Uznatelnost kalibrací provedených akreditovanou laboratoří má i další, možná ještě důležitější význam – pokud při kalibraci dodaného měřidla zjistíme, že není v pořádku, je to nezpochybnitelný argument při reklamacích. Toho bylo s úspěchem využito například při dodávkách pro komplexní obnovy a nové zdroje. Vzhledem k tomu, že se dodávaná měřidla využívají například i pro obchodní měření nebo pro stanovení bilancí pro provozní ekonomii, zabránili jsme ztrátám, které mohly potenciálně vzniknout při samotném provozu elektráren. „Význam akreditace se plně prokázal při kontrole WANO Peer Review, kdy komisař, který měl na starosti metrologii, konstatoval, že naše činnosti jsou realizovány na výborné úrovni, a naši akreditaci považoval za dobrou praxi,“ řekl vedoucí akreditované kalibrační laboratoře Jindřich Šabata.

Slovo metrologie je odvozeno z řeckého slova metréma, metron = míra a slova logos = slovo, nauka. Dle mezinárodního slovníku základních a obecných termínů, je metrologie definována jako „věda o měření“.

„Současná akreditace platí do 30. ledna 2019. Náklady na akreditaci na pět let činí cca 400 000 korun. Finanční přínos za kalibrace pro cizí firmy v tomto pětiletém období lze předpokládat ve výši 6 milionů korun. Akreditace je tedy z čistě ekonomického hlediska výhodná,“ konstatoval mluvčí Jiří Bezděk.


Provoz JE Dukovany 17. března v 9:00:

1. blok 100% výkon turbogenerátorů 502 MWe
2. blok 100% výkon turbogenerátorů 500 MWe
3. blok     0% výkon turbogenerátorů     0 MWe - plánovaná odstávka
4. blok 100% výkon turbogenerátorů 504 MWe

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

 

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA