Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

V Třebíči se uskuteční konference Energetické Třebíčsko 2011

energeticke_trebicsko_ikona

Energetické Třebíčsko 2011, tak zní název konference, jejíž podtitul je „Nové jaderné bloky jako základ energetické koncepce státu a oživení českého průmyslu“. Konference se uskuteční ve středu 21. září 2011 v Konferenčním centru Pasáž, v Malém sále v Třebíči.

REKLAMA

Nad konferencí, jejímiž pořadateli jsou město Třebíč, Západomoravská vysoká škola v Třebíči a Okresní hospodářská komora v Třebíči, převzali záštitu senátor Vítězslav Jonáš a starosta města Třebíče MVDr. Pavel Heřman. Konference se uskuteční za podpory hejtmanů a poslanců kraje Vysočina a Jihomoravského kraje napříč celým politickým spektrem.

Cílem konference Energetické Třebíčsko 2011 je poskytnout podněty a podporu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR, jako strategického oboru národního hospodářství, poskytnout podněty a podporu lidským zdrojům v České republice pro výrobu, výstavbu a provozování dalších jaderných bloků, podpořit výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany jako důležitého faktoru rozvoje regionu nebo vyslat signál, že Třebíčsko je připraveno na výstavbu nového bloku EDU. Pořadatelé konferenci, ale především cíle zdůvodňují takto: Přesvědčováním politiků odbornými autoritami a regionálními představiteli snížit riziko odsunu výstavby nového bloku EDU.  Je nutné, aby již v tomto volebním období byly pro to učiněny ROZHODUJÍCÍ KROKY. Jaderná energetika je špičkovou technologií, ve které jsme celosvětově plně konkurenceschopní a v hodnocení podle mezinárodních kritérií (jako je např. technická poruchovost) dosahuje JE Dukovany dlouhodobě vynikajících výsledků. V oblasti radiační ochrany jsme absolutní světovou špičkou. Nositelem tohoto know-how jsou ve velké míře občané Třebíčska.

25 let úspěšného provozu JE Dukovany je toho dokladem. Mnozí, kteří JE Dukovany spouštěli, setrvali ve svém zaměstnání dodnes a to jim poskytlo slušně placenou odbornou práci. Přímý hospodářský i sekundární přínos JE Dukovany pro Třebíč a celý region je značný. Nyní je potřeba podpořit rozvoj jaderné energetiky i na komunální úrovni a motivovat politiky ve vyšších patrech státní správy, aby investicím do jádra dali náležitou prioritu. Mezi 220 účastníky konference jsou poslanci, senátoři a hejtmané kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, zástupci MPO, MF, MŠ a MMR, starostové měst a obcí v regionu JE Dukovany nebo jejich zástupci, představitelé vědy, výzkumu a školství, SÚJB, SÚRAO, ČNS, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a obchodu, ČEPS, E.ON, RWE, OBK, Energoregionu 2020, WIN (Women In Nuclear), OHK Třebíč, zástupci regionálních firem, včetně sponzorských, zástupci středních škol a ZMVŠ, včetně studentů a učitelů, zaměstnanci JE Dukovany, TTS, I&C, ENVINET, TES, ČEPS, E. ON a dalších firem pracujících v energetice, regionální osobnosti, zahraniční hosté (MAAE, SEPS) a v neposlední řadě také zástupci médií.

Více informací najdete na www.energeticketrebicsko.cz

energeticke_trebicsko_pozvanka


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Facebook energytv.cz

REKLAMA