Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

VIDEO: Víc než polovina lidí má kvůli havárii jaderné elektrárny Fukušima obavy o své zdraví

fukushima
Určité obavy o své zdraví nebo svých blízkých v souvislosti s havárií japonské jaderné elektrárny Fukušima pociťuje více než polovina Čechů (60 procent). Vyplývá to z průzkumu, který v úterý zveřejnilo CVVM.


zdroj foto: www.google.com

Většina dotázaných popisuje své obavy jako "určitý neklid“. Oproti tomu dvoupětinový podíl české veřejnosti v této souvislosti žádný strach nezažívá. Průzkum také ukázal, že klidnější částí populace jsou v tomto případě muži.


REKLAMA


Při porovnání s daty z výzkumů, které se prováděly po havárii jaderné elektrárny Černobyl, je patrné, že ačkoliv byla tehdy česká veřejnost zneklidněna o něco více (velké obavy vyjádřilo o devět procentních bodů dotázaných více, trochu neklidných bylo více o šest procentních bodu), obecná míra obav je bezprostředně po obou událostech velmi podobná.

 


JADERNÁ ELEKTRÁRNA FUKUŠIMA I
Jaderná elektrárna Fukušima I leží v prefektuře Fukušima v Japonsku. Skládá se ze šesti varných reaktorů, které poskytují dohromady výkon 4 696 MW, což z ní dělá jednu z dvaceti nejvýkonnějších na světě.S výstavbou bylo započato v roce 1966 a první reaktor byl spuštěn v roce 1970. Reaktory 1, 2 a 6 dodala firma General Electric, reaktory 3 a 5 firma Toshiba a reaktor 4 firma Hitachi.V areálu JE Fukušima I se nalézá sklad vyhořelého paliva. Kromě použitého paliva z Fukušimy I se zde skladuje rovněž palivo za posledních 40 let z ostatních elektráren v Japonsku. Palivo je uloženo v sedmi bazénech, které jsou umístěny pod střechami reaktorových budov. Celkem je zde cca 600 000 tyčí vyhořelého paliva. 12 km jižněji se nachází jaderná elektrárna Fukušima II, která má 4 reaktory typu BWR-5 (4 × 1100 MW).

Z hlediska dnešních informací o reálném rozsahu a dopadech černobylské havárie je tato podobnost poněkud překvapivá. Ovšem výsledky výzkumu z roku 1986 je třeba hodnotit nikoli s ohledem na reálné ohrožení České republiky, nýbrž s ohledem na informovanost veřejnosti," tvrdí autoři šetření.

O vlivu informovanosti pak také svědčí výraznější rozdíly v tom, zda lidé v souvislosti s havárií jaderné elektrárny Fukušima učinili nějaká opatření na ochranu svého zdraví. Zatímco v roce 1986 se k tomu přiznala téměř polovina obyvatel Československa (44 procent), v dubnu letošního roku tak učinil pouze zanedbatelný podíl pěti procent obyvatel České republiky.

Pro aktuální výzkum také platí, že nejsou zaznamenatelné rozdíly mezi muži a ženami, věkovými skupinami či vzděláním.


Průzkum také ukázal, že obecná míra obav z jaderné energie je ale nyní nižší než v roce 1993. Jen malé obavy pociťuje o 14 procentních bodů obyvatel více (42 procent) a naopak podíl lidí s velkými obavami se snížil na polovinu (v roce 1993 činil 13 procent, v roce 2011 šest procent).

Z malých obav z jaderné energie pak plyne i to, že více než polovina lidí při důvěře vládě v otázkách jaderné energetiky zvolila možnost "spíše ano." O nízké míře strachu pak svědčí i odpověď na otázku, zda by se lidé stěhovali na jiné místo, pokud by v zóně 20 až 30 kilometrů od jejich bydliště vyrostla jaderná elektrárna. Plných 44 procent lidí uvedlo, že by "asi zůstalo na stejném místě."

zdroj: MEDIAFAX

REKLAMA