Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Poločas kotlíkových dotací: První vlna už přinesla výměnu více než 22 tisíc starých kotlů

komin

Do dnešního dne si domácnosti požádaly o uhrazení více než 29 tisíc výměn starých neekologických kotlů z kotlíkových dotací. Současně jich už přes 22 tisíc vyměnily za nové zdroje, do domácností tak zamířilo více než dvě a půl miliardy korun. Od září běží v krajích ČR druhá vlna kotlíkových dotací a na čtyři krajské úřady, které již zahájily příjem, přišlo zatím přes 11,5 tisíce žádostí.

REKLAMA

 

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v obcích a městech. Místy je tento podíl na znečištění devadesátiprocentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů. Proto Ministerstvo životního prostředí přišlo v roce 2015 s klíčem k řešení celé situace – s takzvanými kotlíkovými dotacemi pro celou ČR. Na ně ministr Brabec v Evropské komisi vyjednal celkem devět miliard korun. Kotlíkové dotace tak mohou být financovány z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o skutečnou revoluci ve vytápění našich domovů i v ochraně ovzduší. Cílem je vyměnit nejpozději do roku 2022, tedy do pěti let, na 100 000 starých kotlů, původců silného znečištění vzduchu, který dýcháme.

Kotlíková revoluce v Česku běží ve třech vlnách. „Odborníci odhadují, že již po první vlně tohoto revolučního programu, která je právě ve fázi výměny kotlů, bude naše ovzduší čistší o 1 600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, více než 0,7 tuny rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a také o emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tun. Díky kotlíkovým dotacím budeme žít v mnohem zdravějším prostředí. Navíc výrazně pomohou i peněženkám. Nové kotle jsou totiž nejen ekologické, ale jejich provoz je i výrazně levnější,“ komentuje ministr Richard Brabec.

Samotné dotace na výměnu kotlů, ale třeba také na zateplení domů z programu Nová Zelená úsporám, doplňují i další kroky, které pomáhají záměr ministerstva – zlepšení kvality ovzduší – důsledně naplnit. Patří k nim například od roku 2022 platný zákaz provozování nejstarších kotlů na tuhá paliva, který zavedl zákon o ochraně ovzduší už v roce 2012, nebo kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech, zaměřené na doposud nepostihnutelné notorické znečišťovatele, kteří své sousedy mnohdy doslova dusí spalováním zakázaného materiálu.

REKLAMA