Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

VIDEO: Na Bali proměňují kravský hnůj na bioplyn

kravy
Alternativní zdroje ekologické a trvale udržitelné energie doputovali i do malé vesničky Kerta na Bali. Lidé zde začali místo plynu, který je zde nejčastějším zdrojem energie, používat ekologickou variantu – kravský hnůj proměňují na bioplyn. PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ TELEVIZE NTD O INDONÉSKÉ VESNICI KERTA, KDE UŽ DVA ROKY VYUŽÍVAJÍ BIOPLYN!

S nápadem využívat kravský hnůj na přeměnu na bioplyn přišli do malé indonéské vesničky manželé Sutriovi, kteří svůj nápad rozšířili mezi desítky dalších obyvatel.

 

REKLAMA

BIOPLYN (zdroj: Wikipedia)
Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Je produkovaný zejména v přirozených prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, trávící ústrojí (zejména u přežvýkavců), dále pak  v zemědělských prostředích, jako jsou rýžová pole, uskladnění hnojů a kejd, ale  i v odpadovém hospodářství na skládkách odpadů (zde je označovaný jako skládkový plyn), na anaerobních čistírnách odpadních vod (ČOV) nebo v bioplynových stanicích.

 

V šesti provinciích Indonésie by navíc mělo během letošního roku vzniknout na 800 instalačních jednotek na bioplyn.

zdroj info: NTD TV

REKLAMA