Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Vytápění

Veolia má souhlas ministerstva pro stavbu multipalivového kotle v Karviné

Novy kotel karvinaa energytv ikona

Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k plánované modernizaci Teplárny Karviná,která přinese další snížení emisí na Karvinsku. Součástí projektu je multipalivový kotel, první svého druhu v České republice, který bude umět využívat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Po dokončení se odstaví uhelná technologie na starší Teplárně ČSA.

Číst dál...

Je nutné zajistit rovné podmínky na trhu s teplem

Tomáš Drápela DTE ikona egtv

Jedním z témat, která budou rezonovat na nadcházející konferenci Dny teplárenství a energetiky 2019 v Hradci králové, jsou rovné podmínky na trhu s teplem.

Číst dál...

Teplárna získala mezinárodní D&B Top Rating

teplo radiator

Poprvé v historii českobudějovická teplárna získala mezinárodně uznávaný D&B Top Rating. Udělila jí ho analytická společnost Bisnode na základě respektované metodiky nadnárodní korporace Dun & Bradstreet. Ta disponuje databází 300 milionů firem a monitoruje na 30 tisíc globálních datových zdrojů. To z ní dělá světového lídra při poskytování kreditních a marketingových informací o podnikatelských subjektech.

Číst dál...

Veolia dokončila výměnu hlavní části potrubí ve Frýdku-Místku

Společnost Veolia Energie ČR využila plánované letní odstávky a provedla výměnu další stěžejní části horkovodní sítě ve Frýdku-Místku, která zásobuje teplem přes 18 tisíc domácností a také školy, nemocnici, obchodní centra atd.


„Potrubí vedoucí z naší Teplárny Frýdek-Místek podél řeky Ostravice dále do města o délce téměř 700 metrů jsme nahradili novým ocelovým potrubím s moderní tepelnou izolací, která zajistí minimalizaci tepelných ztrát za všech provozních i klimatických podmínek,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR.

Potrubí slouží městu od doby instalace v roce 1974 a už nesplňovalo potřebné parametry. Náročná generální oprava potrubí o průměru 50 cm (2x DN 500) byla nastartována po ukončení topné sezóny zahájením přípravných a demontážních prací 1. června. Na základě pečlivé projektové, legislativní a organizační přípravy probíhala výměna potrubí současně ve dvou nadzemních úsecích. Přestože šlo o velký rozsah prací, pracovníkům se podařilo dodržet stanovené pouze desetidenní přerušení dodávek tepelné energie ve druhé půlce července.

„Vysoké nároky na profesionalitu i šikovnost montážních čet a možnosti používané techniky byly kladeny zejména na počátku trasy při vyvedení potrubí z teplárny ve stísněných prostorech horkovodního kanálu pod podlahou technologie tzv. biobloku, spalujícího dřevní štěpku. Technickým a montážním oříškem byla také výměna svislého kompenzátoru, který překlenuje silnici Nádražní a železniční vlečku pro přilehlé výrobní závody, a to bez výluky z provozu, pouze s krátkou regulací dopravy,“ doplnil Dalibor Šafran, zástupce náměstka Závodu Distribuce a služeb, Veolia Energie ČR.

Cílem realizace těchto finančně velmi nákladných oprav je především udržení stabilních, kontinuálních, bezporuchových dodávek tepla připojeným odběratelům a ve spolupráci s městskou společností Distep zajištění tepelné pohody všem zásobovaným obyvatelům města.

V Ostravě vrcholí práce na výměně horkovodního potrubního systému, kterým společnost Veolia Energie ČR dodává teplo z Elektrárny Třebovice do hustě obydlené Poruby. Jedna z největších generálních oprav rozvodů a zároveň investic posledních let probíhá na

V Ostravě vrcholí práce na výměně horkovodního potrubního systému, kterým společnost Veolia Energie ČR dodává teplo z Elektrárny Třebovice do hustě obydlené Poruby. Jedna z největších generálních oprav rozvodů a zároveň investic posledních let probíhá na frekventované Hlavní třídě (dříve Leninova třída), kde se potrubí budovalo počátkem 60. let minulého století. Nové potrubí přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla ve městě.

Přípravné práce probíhaly půl roku. „Jedná se o rozsáhlou opravu hlavní horkovodní trasy, která začala už květnu, ale udělali jsme taková opatření, aby byla lidem, nemocnici, vysoké škole a dalším objektům přerušena dodávka teplé vody jen krátkodobě v řádu hodin. Opravy probíhají pouze v pracovních dnech a v denních hodinách, abychom co nejméně narušili život ve městě,“ uvedl Libor Valový, náměstek ředitele regionu Severní Morava, Veolia Energie ČR. Pracovníci se snažili vyhovět také požadavkům městského obvodu a práce koordinovali s plánovanými městskými akcemi jako např. LEGO festival, Den Země, závody Life Inline atd. Generální oprava skončí 24. srpna. 

„Rekonstrukce páteřní horkovodní sítě v Porubě započala v minulém roce první etapou. Letos probíhá v letních měsících, kdy se netopí, výměna dalšího úseku o délce 340 metrů. Potrubí je uloženo v železobetonovém kanále a jeho poslední oprava se uskutečnila v 80. letech minulého století,“ vysvětlil Petr Návrat, vedoucí provozu Poruba. Rekonstrukce představuje kompletní výměnu přívodního i vratného potrubí 2x DN500 v hloubce kolem 2 metrů, včetně výměny železobetonových konstrukcí, kompenzátorů, tepelných izolací, zákrytových desek a zahrnuje také sanaci a hydroizolaci železobetonového kanálu. Opravené budou i části šachtice pod rondelem uprostřed Hlavní třídy. Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení a doložena certifikáty. Po úspěšné tlakové zkoušce se provede dodatečná izolace spojů a nátěry svarů. Firma musí po ukončení prací upravit povrch, mobiliář i zeleň do původního stavu. Životnost nového potrubí bude minimálně 30 let.

V letošním roce Veolia Energie ČR investuje do generálních oprav rozvodů v Ostravě 48 milionů korun a opraví tak cca 2,8 kilometrů tras potrubí.

Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.

REKLAMA