Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Nečasův kabinet projedná vznik expertního týmu na řešení arbitráží ve fotovoltaice

solarni_energie_04
Odborný tým složený z expertů v oblasti ekonomiky a práva, by měl vzniknout v souvislosti s blížící se vlnou mezinárodních arbitrážních žalob, která se na Česko žene kvůli novele zákona o obnovitelných zdrojích. Návrhem ministerstva financí se Nečasův kabinet bude zabývat na středečním zasedání.


"Je neprodleně nutné vybudovat dostatečnou základnu k obraně České republiky v rámci těchto sporů," apeluje ministerstvo financí.

Tým odborníků bude mít na starosti vytváření obecné strategie pro arbitrážní spory a současně bude Česko zastupovat ve sporech, které již začaly.


ENERGETICKÉ NOVELY
Tzv. energetické novely jsou účinné od 1. ledna letošního roku. Již na počátku března část novel napadla skupina senátorů podáním ústavní stížnosti u Ústavního soudu.
O měsíc později obdrželo ministerstvo financí podání stížnosti dvou podnikatelů, kteří tvrdí, že česká strana poškodila investici, kterou dotyční údajně do projektu, jehož náplň představovala výroba elektrické energie fotovoltaickou cestou, vložili.

Podle ministerstva financí se jedná o počátek vlny arbitrážních sporů, která podle jejich názoru dosáhne bezprecedentních rozměrů vzhledem k rozsáhlé medializaci problému i faktickému rozsahu investic do fotovoltaického průmyslu v České republice.

"Přesný odhad celkového počtu těchto podání prozatím neexistuje, nicméně lze konstatovat, že petici proti novele zákona o obnovitelných zdrojích, která zavádí 26procentní odvod z výkupní ceny či zeleného bonusu stanovených zákonem, podepsalo k listopadu loňského roku celkem 581 subjektů, z nichž všechny mohou potenciálně představovat riziko hrozícího sporu," upřesňuje ministerstvo financí.

Pokud by energetické novely nebyly schválené, pro Česko by to znamenalo masivní a nekontrolovaný nárůst výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách a související cenové dopady by ohrožovaly základní zájmy Česka na energetické bezpečnosti a stabilitě energetické sítě, tvrdí ministerstvo financí.

zdroj: MEDIAFAX

REKLAMA
REKLAMA