Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Zlín jde s dobou. Pro jízdy v centru pořizuje elektromobil

elektromobil nabijeci stanice egtv

Menší provozní náklady a především mnohem větší ekologičnost. To jsou hlavní výhody elektromobilů. Na druhé straně vah je však jejich vyšší pořizovací cena. Magistrát města Zlína nyní zkušebně pořídil nákladní vozidlo – elektromobil pro Odbor městské zeleně. Další vozidlo bude během tohoto roku pořízeno pro Odbor vnitřní správy. Právě například vozidla těchto odborů vykonávají zpravidla jen krátké pojížďky ve městě, a jsou tedy zbytečně zdrojem zvýšeného množství výfukových zplodin.

REKLAMA

„Pořízení obou vozidel přispěje ke snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy a k propagaci čisté mobility, dojde také k úspoře provozních nákladů Magistrátu města Zlína. Především však chceme vyzkoušet a delším používáním v praxi ověřit, že se jedná o krok správným směrem,“ prozradil Marcel Červený z Odboru vnitřní správy, které pečuje o vozový park radnice. Magistrát města Zlína má ve svém vozovém parku desítky vozidel, které bude potřeba postupně obnovovat. Tento projekt má tak za cíl i ověřit, jakých úspor lze dosáhnout a zda se těmito úsporami podaří kompenzovat vyšší pořizovací náklady. Pro představu, roční provozní náklady (palivo, pojistka, opravy atd.) stávajícího vozidla Odboru městské zeleně činí více než 91 tisíc korun. Odhad ročních provozních nákladů u pořízeného elektromobilu je však jen 31 tisíc korun. Roční úspora by tak mohla činit 60 tisíc korun.

„Tento vůz jsme pořídili z několika důvodů a mezi ty hlavní patří ekologie. Bude se totiž převážně pohybovat v ulicích města, a protože neprodukuje žádné zplodiny, nebude zatěžovat své okolí,“ sdělil Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky a životního prostředí.

Malý nákladní automobil, pořízený pro potřeby Odboru městské zeleně, budou pracovníci odboru používat především k péči o tzv. květinový program v centru města.

„Počítá se převážně s krátkými pojížďkami z pracoviště na místa výkonu práce v terénu. Běžný denní nájezd vozidla bude v rozmezí 10 až 80 km, průměrně 25 km. Květinový program je realizován v místech s intenzivním pohybem osob včetně parků. V těchto místech je o to více žádoucí zmírnit hlukovou a emisní zátěž,“ dodává k tomuto projektu Ivo Divoký, vedoucí odboru městské zeleně.

Na podzim měli příležitost testovat vlastnosti elektromobilu i strážníci, respektive strážnice Městské policie Zlín. Dle jejich slov panovala s vozidlem spokojenost, a tak je stále jedinou zásadní překážkou v masivnějším využití vyšší pořizovací cena.

Projekt „Pořízení vozidel s alternativním pohonem do vozového parku Magistrátu města Zlína“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí. Náklady na pořízení elektromobilu pro Odbor městské zeleně činí 1.150.000 korun, částka 220.000 korun bude pokryta z dotace a dalších 10 tisíc město získá od poskytovatele dotace jako bonus za ekologickou likvidaci vyřazeného zastaralého malého nákladního automobilu Multicar.

REKLAMA