Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

ČALPG chce zvýšit povědomí o pravidlech bezpečného užívání propan-butanových lahví

auto lpg

Propan-butanové lahve mají v Česku silnou tradici a i v současnosti je pro vaření, grilování či vytápění využívá bezmála půl milionu českých domácností. Dle interních průzkumů České asociace LPG však stále existují rezervy v povědomí spotřebitelů o určitých oblastech bezpečného užívání lahví. Tuto mezeru se asociace v současnosti snaží zacelit. Prvním krokem je distribuce kompletních a přehledně zpracovaných pravidel, která ode dneška zákazníci naleznou na webu asociace (www.calpg.cz).

REKLAMA

„LPG je, stejně jako jakýkoli jiný zdroj energie, naprosto bezpečné, pokud uživatelé dodržují základní pravidla,“ vysvětluje Ľubomír Žiak, předseda sekce propan-butanových lahví Česká asociace LPG. Doplněním znalostí spotřebitelů v této oblasti chce asociace předejít vzniku zbytečných rizikových situací. Pomoci by k tomu měla distribuce přehledných pravidel, která vysvětlují bezpečné zacházení s propan-butanovými lahvemi v několika oblastech.

Dle asociace je třeba vysvětlit především problematiku nákupu a plnění lahví. „Lidé si často myslí, že mohou lahve plnit z výdejního stojanu na čerpací stanici. Zákon však toto vysloveně zakazuje, možné to není ani s asistencí obsluhy. Při tomto způsobu není možné zkontrolovat, zda lahev není přeplněna a tedy potenciálně riziková. Zákazník může být navíc i ošizen na ceně,“ vysvětluje Ľubomír Žiak. Dle něj by lidé měli dbát i na vhodný výběr lahve při její koupi: „Rozhodně nedoporučuji upřednostňovat lahve s co nejnižší možnou cenou. Spotřebitelé by si měli před koupí vždy zkontrolovat fyzický stav lahve a datum poslední revize, které je napsané na jejím těle. Revize by neměla být starší než 15 let.“

Naopak pravidla skladování uživatelé lahví znají velmi dobře. „Mezi základní zásady patří skladování maximálně 4 lahví v jedné budově a mimo tepelné zdroje. Lahve by nikdy neměly být uložené v místnostech určených ke spaní nebo v prostorách pod úrovní okolního terénu. Pokud nejde o speciální lahve k tomuto účelu uzpůsobené, skladují se v horizontální poloze. Tato pravidla čeští spotřebitelé zcela běžně dodržují,“ popisuje Žiak. Obdobně je to i se znalostí pravidel správného připojení lahví ke spotřebičům. „Mezi ně patří ověřování těsnosti lahve kontrolní pěnou a pravidelné výměny přípojných hadic a regulátorů,“ uzavírá Žiak.

CALPG pravidla uzivani lahvi

O České asociaci LPG

Česká asociace LPG sdružuje hlavní distributory a prodejce LPG na českém trhu a odborníky na toto palivo. Vznik asociace lze datovat do roku 1995, kdy byla přidružena k Českému plynárenskému svazu. V současné podobě funguje od roku 2000. Jejím hlavním cílem je dohlížet na kvalitu a bezpečnost LPG. Mezi její členy patří společnosti Kralupol, Flaga, Primagas, Eni Česká republika, Tomegas, Profer Plus, Hunsgas, Propan Butan servis a další fyzické osoby. Asociace je členem evropské asociace AEGPL. Více informací naleznete na www.calpg.cz.


Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informac

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Facebook energytv.cz

REKLAMA