Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Vodárny opravují Kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

nove trubky kladno enegNejvětší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován. 

 

REKLAMA
ZREALIZOVÁNO
období místo popis náklady
2017 Kladno, ul. Fibichova obnova důležitých propojovacích armatur v centru Kladna 2,700,000 Kč
2018 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna - I. etapa 19,000,000 Kč
2018 Hostouň rekonstrukce části objektu přečerpávací stanice - I. etapa 3,800,000 Kč
2018 Brandýsek - Theodor obnova výtlačného přivaděče - V. etapa 10,000,000 Kč
2019 Hostouň obnova strojní technologie a elektro vystrojení přečerpávací stanice - II. etapa 5,800,000 Kč
2019 Kladno, M. Horákové obnova části přivaděče v křížovatce 2,500,000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora realizace technologických úprav a propojení vodojemu Kožova hora 2,700,000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna - II. etapa 33,000,000 Kč
2019 Brandýsek - Theodor obnova výtlačného přivaděče - VI. etapa 10,400,000 Kč
PŘIPRAVOVÁNO
2020 Kladno, ul. Železničářů obnova klíčových propojovacích uzlů na přivaděči 9,000,000 Kč
2020 Kladno, ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna - I. etapa 12,500,000 Kč
2020 Kladno, ul. M. Horákové přeložení přivaděče při výstavbě křižovatky a autobusové zastávky 12,000,000 Kč
2020 – 2022 VDJ Kopanina - VDJ Kožova hora obnova Pražského přivaděče - I. etapa 240,000,000 Kč
2021 – 2022 Kladno, Kožova hora - ul. Wolkerova obnova přivaděče pro zásobení Kladna - II. etapa 30,000,000 Kč
2022 – 2023 Kožova hora obnova přivaděče pro zásobení Kladna - III. etapa 38,000,000 Kč
2022 – 2023 Hostouň dokončení obnovy přečerpávací stanice - (III. etapa) 40,000,000 Kč
náklady celkem 471,400,000 Kč

Město Kladno je zásobováno pitnou vodou zejména podzemními vodami z Mělnicka a povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava. Tyto zdroje jsou doplňovány vodou z Pražské vodohospodářské soustavy. Aby celý složitý systém fungoval, byl v roce 1987 postaven pod Kožovou horou největší vodojem ve středních Čechách, ze kterého je Kladno zásobováno.

Stáří a technický stav vodárenských přivaděčů, ale i zvyšující se požadavky na pitnou vodu vedly Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) k naplánování rozsáhlé obnovy přivaděčů a souvisejících objektů ve výši až 470 milionů Kč. 

Celá akce je naprosto unikátní v tom, že proběhne bez přerušení dodávek vody. Pohodlí pro zákazníky je ovšem vykoupeno zvýšením rizika poruch. „Jednoduše řečeno jde o to, že množství dodávané vody se nezmění, ovšem voda bude proudit místo širokého potrubí přivaděče užšími trubkami okolních tras. To znamená, že se zvýší rychlost proudění vody v potrubí a nemáme jistotu, že v některých místech nedojde k porušení vodovodu,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. s tím, že toto riziko není příliš velké a provozní technici Středočeských vodáren se na ně dlouhodobě připravují.

S tím souvisí i to, že kvůli zvýšenému průtoku se mohou do pitné vody uvolnit i minerály, které se dlouhodobě usazují v potrubí. „Jde o minerály, které jsou přirozenou součástí vody a nijak tedy nepředstavují jakékoliv riziko. Ovšem voda může být kvůli nim zakalená a krátkodobě může mít jinou barvu, než na jakou jsou odběratelé zvyklí. Tento zákal však nemá vliv na kvalitu pitné vody. Naše laboratoře budou její kvalitu průběžně sledovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost,“ doplnil Pavel Pobříslo. 

„Investici obnovy kladenských přivaděčů připravujeme dlouhodobě a snažíme se koordinovat naše práce s jinými investicemi v oblasti, abychom minimalizovali dopady našich staveb na již beztak přetíženou dopravní situaci v Kladně a okolí,“ informoval Josef Živnůstek, ředitel VKM.

„Současně se i snažíme používat moderní stavební postupy, například bezvýkopové metody obnovy potrubí, které nejenom sníží zatížení okolí důsledky stavby, ale při zvolení optimálních technologií zajistí i dlouhou životnost obnovy.

Situace, kdy v Rozdělovském lese nahrazujeme potrubí z roku 1891 a v okolí Přítočna rekonstruujeme potrubí z roku 1985 a obě potrubí musíme obnovovat z důvodu jejich havarijního stavu, je pro nás dostatečným mementem, jak máme postupovat. Není přece možné, stavět potrubí na 35 let, když už před 130-ti lety uměli naši předci vybudovat potrubí, které vydrželo dodnes.“

Celá „akce“ zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.

Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice,Velké a Malé Přítočno.

REKLAMA