Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Veolia představí své plány na konferenci o využití komunálních odpadů

V Ostravě proběhne mezinárodní česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady“, na které vystoupí významné subjekty v odpadovém hospodářství a energetice, včetně společnosti Veolia Energie ČR. Čeští a polští experti budou řešit budoucnost odpadového hospodářství, otázku skládkování, třídění, recyklace a využití energetického potenciálu odpadů.

 „Prosté skládkování odpadů považujeme za plývání s cennou surovinou. Zařízení pro energetické využití vytříděných odpadů vyrábějící v kogeneraci elektřinu a teplo má smysl a perspektivu, pakliže se vhodně zakomponuje do celého systému nakládání s odpady. Diskuse s českými i polskými subjekty na toto téma bude jistě přínosná,“ říká Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR. Na konferenci představí aktivity skupiny Veolia i připravovaný projekt vybudování multipalivového kotle v Karviné, který přinese další snížení emisí na Karvinsku a může pomoci zdejším městům a obcím s využitím komunálních odpadů.

 Cílem konference je výměna zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady, a to i s ohledem na naplňování cílů EU. Součástí konference jsou exkurze v Polsku a České republice, které umožní seznámit se s moderními zařízeními pro nakládání s komunálními odpady, jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva (TAP) nebo bioplynová stanice na zpracovávání bioodpadů s výrobou elektrické energie.
 
Konferenci organizuje se svými partnery česká firma Aquatest pod záštitou ministerstev a dalších veřejných institucí. 1. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018 se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2018 v Clarion Congress Hotel Ostrava. Program konference najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci „kalendář akcí“: http://mzp.cz/cz/komunalni_odpady_konference_2018nebo na stránkách hlavního pořadatele www.aquatest.cz.

REKLAMA

 

REKLAMA