Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Veolia rekonstruuje hlavní horkovod v Ostravě-Porubě

rekonstrukce ova plynovod1 ikonaV Ostravě vrcholí práce na výměně horkovodního potrubního systému, kterým společnost Veolia Energie ČR dodává teplo z Elektrárny Třebovice do hustě obydlené Poruby. Jedna z největších generálních oprav rozvodů a zároveň investic posledních let probíhá na frekventované Hlavní třídě (dříve Leninova třída), kde se potrubí budovalo počátkem 60. let minulého století. Nové potrubí přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla ve městě.

rekonstrukce ova plynovod1rekonstrukce ova plynovod2rekonstrukce ova plynovod11

REKLAMA

foto zdroj: Veolia

„Jedná se o rozsáhlou opravu hlavní horkovodní trasy, která začala už květnu, ale udělali jsme taková opatření, aby byla lidem, nemocnici, vysoké škole a dalším objektům přerušena dodávka teplé vody jen krátkodobě v řádu hodin. Opravy probíhají pouze v pracovních dnech a v denních hodinách, abychom co nejméně narušili život ve městě,“ uvedl Libor Valový, náměstek ředitele regionu Severní Morava, Veolia Energie ČR. Společnost se snažila vyhovět také požadavkům městského obvodu a práce koordinovala s plánovanými městskými akcemi jako např. LEGO festival, Den Země, závody Life Inline atd.

Rekonstrukce páteřní horkovodní sítě v Porubě započala v minulém roce první etapou. Letos probíhá v letních měsících, kdy se netopí, výměna dalšího úseku o délce 340 metrů. Potrubí je uloženo v železobetonovém kanále a jeho poslední oprava se uskutečnila v 80. letech minulého století. Rekonstrukce představuje kompletní výměnu přívodního i vratného potrubí o průměru 50 cm (2x DN500) v hloubce kolem 2 metrů, včetně výměny železobetonových konstrukcí, kompenzátorů, tepelných izolací, zákrytových desek a zahrnuje také sanaci a hydroizolaci železobetonového kanálu. Opravené budou i části šachtice pod rondelem uprostřed Hlavní třídy. Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení a doložena certifikáty. Po úspěšné tlakové zkoušce se provede dodatečná izolace spojů a nátěry svarů. Firma musí po ukončení prací upravit povrch, mobiliář i zeleň do původního stavu. Přípravné práce probíhaly půl roku. Životnost nového potrubí buje minimálně 30 let.

V letošním roce Veolia Energie ČR investuje do generálních oprav rozvodů v Ostravě 48 milionů korun a opraví tak cca 2,8 kilometrů tras potrubí.

Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.

Loni Veolia Energie ČR investovala přes miliardu korun do další ekologizace a modernizace svých energetických provozů a rozvodů. Téměř polovina prostředků byla vynaložena na projekty s přínosem pro ovzduší a životní prostředí vůbec. Investice do sítí centrálního zásobování teplem (CZT) loni činily celkem 188 milionů korun. Na soustavách CZT proběhly výměny potrubí různých dimenzí, například v MS kraji část sítě při vstupu do Karviné a ve Frýdku-Místku dva úseky horkovodu v délce celkem 900 metrů.

REKLAMA