Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Baterie do koše nepatří

20120612 baterky 025 ikona

Celkem 37 kilogramů baterií nanosili nejen pracovníci magistrátu do speciálního kontejneru ve tvaru válce, který je umístěn ve vchodu do budovy úřadu v Hluboké ulici. „Odevzdáme je v rámci zpětného odběru na sběrném dvoře, následně se předají prostřednictvím kolektivního systému Ekobat k recyklaci,“ popsala Renáta Havlínová z odboru životního prostředí (na snímku s kolegou Davidem Markem). V uplynulém roce se na sběrných dvorech v Jihlavě sešlo celkem 1.430 kilogramů baterií.

REKLAMA

Proč neházet baterie do běžného koše?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Kam s vybitými bateriemi?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou naší organizací označena jako místa zpětného odběru. Použité články a baterie (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s mobilních telefonů), můžete odevzdat v prodejnách, ve školách, na veřejných místech (městské a obecní úřady, infocentra), ve sběrných dvorech apod.

20120612 baterky 018
Jak probíhá recyklace baterií?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další. Více informací.


Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

 


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

 

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Facebook energytv.cz

REKLAMA