Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Co nahradí ropu v dopravě?

elektromotor_auto

Vyčerpání ropy očekávané během několika málo desetiletí ohrožuje v první řadě dopravu. Globálně na fosilních zdrojích závisí až z 90 procent a automobilová i letecká prakticky úplně. Na celkové spotřebě energetických zdrojů se přitom doprava podílí jednou čtvrtinou a emisemi dokonce ještě ve větší míře.

REKLAMA

Zásadní nástup elektromobilů v silniční dopravě se očekává po roce 2020 a připravují se na něj automobilky i elektrárenské firmy. Že to bude evoluce, nikoli revoluce, je přesvědčen proděkan Fakulty elektrotechnické pražské ČVUT doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., specializující se na automobilovou elektrotechniku a elektroniku. Čisté elektromobily se již nyní mohou uplatnit hlavně při místním provozu ve službách, obchodu a obdobných oborech. Programem Futur/e/motion se na rozvoji a prosazování elektromobility v tuzemsku významně podílí energetická společnost ČEZ. Běžný řidič, který nechce mít omezený akční rádius, si bude zvykat na hybridní pohony. Spojují výhody elektromotorů, především provoz bez emisí škodlivin a skleníkových plynů, s přednostmi spalovacích motorů, v první řadě existující infrastruktury a vysoké koncentrace energie v palivu.Mluvit o konci tradičních pohonných jednotek však nechce prorektor pražské Vysoké školy chemicko-technologické Milan Pospíšil. Tvrdí, že jejich vývojový potenciál zdaleka ještě není vyčerpán.

Navíc dokáží současné rafinérie zpracovávat i tzv. syntetickou ropu: „Řízenou oxidací se zemní plyn nebo biomasa, případně uhlí zplynuje. Vzniklý syntézní plyn, směs oxidu uhelnatého a vodíku, se vyčistí od síry a dalších nežádoucích příměsí, v Česku v případě uhlí třeba i stop radioaktivity. Tento plyn se pak na vhodném katalyzátoru přemění Fischerovou-Tropschovou syntézou na tzv.syntetickou ropu,“ vysvětluje Pospíšil.Vodíkové hospodářství vytkl v roce 2003 jako cíl Spojených států tehdejší prezident Bush. Po téměř desetiletí je stejně daleko tehdy – neexistuje infrastruktura, řeší se problémy se skladováním.

Palování vodíku vyrobeného elektrolýzou nedává, zejména s ohledem na běžný energetický mix, z ekologického hlediska smysl. A tak perspektivu má spíše využití vodíku pro přenos energie v palivových článcích. „Na průlom ve vodíkové energetice si ještě počkáme. Problémy přechodu na vodíkové hospodářství mají především ekonomický charakter,“ prohlašuje český odborník v oboru palivových článků Zdeněk Porš.„Mobilita lidí a zboží hraje hlavní roli v životě každého jednotlivce a vytváří zásadní podmínky pro fungování našeho hospodářství. Rámcové podmínky pro mobilitu budoucnosti však provází celá řada nejistot,“ konstatuje nejnovější studie mnichovského Ústavu pro výzkum mobility o perspektivách do roku 2030.

Přednosti a nevýhody automobilových pohonů Spalovací motory

+ vyzkoušená a ověřená technologie

+ vybudovaná infrastruktura

+ zdroje nejméně na několik desetiletí

- znečišťování ovzduší, ohrožení zemského klimatu

- relativně nízká účinnost

- ropa a zemní plyn hlavně v neklidných oblastech

Elektromotory

+jednoduchá a čistá technologie

+ vysoká účinnost v provozu

+ tichý chod, nulové emise

- infrastruktura se teprve buduje

- cena a omezená využitelná hmotnost

- ekologické přínosy minimalizuje energetický mix Hybridy

+ minimalizují zápory spalovacích a elektrických motorů

- cena

Vodík (spalování, palivové články)

+ jednoduchá a čistá technologie

+ vysoká účinnost v provozu

+ tichý chod, nulové emise

- infrastruktura se teprve buduje

- energeticky náročná výroba paliva (nosiče energie) a jeho skladování

- ekologické přínosy minimalizuje energetický mix Alternativy (v úvahách)

  • nové zdroje energie (obnovitelné, atomové…)
  • zásadní změna formy mobility (hromadná přeprava, omezování)


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informac

Facebook energytv.cz

 

REKLAMA