Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

"Řešte odpady a kanalizaci!", vyzvalo jihlavskou radnici fórum občanů

forum_ikona

Nakládání s odpady, opravy kanalizace, oživení centra a rozšíření městské hromadné dopravy – to jsou nejpalčivější problémy, které sestavili účastníci tradičního Fóra Zdravého města Jihlavy, letos s podtitulem letos Co na srdci, to na Fóru! Následují témata revitalizace náměstí, absence sociálních bytů a míst ve školkách (podrobněji níže v tabulce).

REKLAMA

Občané mohli přijít diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení s vedením města a pracovníky magistrátu při setkání v divadle DIOD. Na úvod setkání náměstek primátora Rudolf Chloupek zrekapituloval řešení problémů za uplynulý rok, následovala práce přítomných ve skupinách v různých oblastech, například rozvoji města, životního prostředí, kultury, sportu atd. V průběhu diskusí se také zaznamenávaly připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům magistrátu. 

20120515 forum_002

Po společné veřejné diskusi bylo na závěr setkání sestaveno Desatero problémů Jihlavy, které se následně bude ověřovat v anketě: 

1. Řešení odpadového hospodářství – realizace ISNOV (Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině)

2.   Pokračování v rekonstrukci kanalizace

3. – 4.  Navrácení kulturního a společenského života do centra a přilehlého okolí

3. – 4.  Rozšíření MHD – ulice Vrchlického

5. – 8.  Revitalizace náměstí

5. – 8.  Absence sociálních bytů a nedostatečná kapacita azylových domů (pro ženy, matky s dětmi či rodiny)

5. – 8.  Školky – rozšíření kapacit

5. – 8. Parkování

9. – 10. Nedostatečná výchova dětí ke zdravému životnímu stylu na školách

9. – 10. Neexistence grantových programů pro podporu zdravého životního stylu

Problémy budou před předložením Radě či Zastupitelstvu města ještě ověřeny veřejnou anketou. Anketní lístek k této problematice bude součástí červnového vydání Novin jihlavské radnice a bude k dispozici i na webových stránkách města. 

Ostatní problémy, o kterých se hlasovalo: výpadek ve financování primární prevence pro děti a mládež, jesle, dobudování sportovní infrastruktury, dobudování centra dokumentárního filmu, drahé nájmy nebytových prostor, nevyvážená podpora sportů.

20120515 forum_051

Letos poprvé dětské fórum

Novinkou bylo letos „Dětské fórum aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků a studentů základních a středních škol“, které uspořádalo Zdravé město Jihlava ve spolupráci s litoměřickým Střediskem ekologické výchovy SEVER. 

Na setkání byli vysláni z každé školy 4 vytipovaní žáci a studenti, kteří se nebáli konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění kolem a byli schopni prezentovat i obhajovat své názory. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města Jihlavy.

Cílem bylo vytipovat „Desatero problémů města z pohledu jihlavské mládeže“. Své zástupce zde měly 10 základních a 4 střední školy z Jihlavy. Společné diskuse s vedením města se zúčastnilo na 60 jihlavských žáků a studentů. Na závěr proběhlo společné hlasování a zde jsou problémy, které byly vytipovány: 

1. Podpora „malých sportů“

2. Bezpečnost na ulicích

3. Vandalismus (sprejerství – prevence a represe)

4. MHD (jízdné, noční a víkendové linky)

5. Více kulturních akcí

6. – 7. Využití letního kina

6. – 7. Využití nezaměstnaných

8.    Stav chodníků a komunikací

9.    Více míst v MŠ

10.  Nekuřácké prostory

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ověřeny  anketou, která bude probíhat na všech jihlavských školách. Výsledky budou společně s Desaterem problémů města Jihlavy, které vytipovala veřejnost, předloženy vedení města.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Facebook energytv.cz

REKLAMA