Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

VIDEO: Lidé mohou v Třebíči třídit biologicky rozložitelný komunální odpad

kontejner_03egtv
V okrajových částech Třebíče se během dubna objevily velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad. Ten bylo dosud možné odkládat pouze do tří sběrných dvorů.


Čtrnáct velkých kontejnerů zelené barvy je určeno na odpad ze zahrádek a sadů. Sypat do nich bude možné listí, trávu, piliny a nadrcené větve. V žádném případě není možné ukládat například kuchyňský odpad.

REKLAMA

 


BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Biologicky rozložitelný komunální odpad patří do skupiny odpadů, které lze velmi efektivně využít např. kompostováním nebo k výrobě bioplynu. Výhod rozkladu komunálního odpadu je několik, a to snížení množství skladovaného či spalovaného odpadu, snížení produkce skleníkových plynů (především metan), zabránění nestability odpadu na skládce a v neposlední řadě produkce kvalitních hnojiv.

 

Zelené kontejnery na bioodpad jsou dalším rozšířením systému na třídění odpadů. Při jejich využívání bude hodně záležet na disciplinovanosti občanů, protože jejich obsah nebude dotřiďován. Pokud by se v nich objevovaly jiné materiály nebo dokonce předměty, radnice bude velkoobjemové kontejnery nucena stáhnout.


mapka_bio_komunalni_odpad_trebic

REKLAMA